Pålitliga transporter

Pålitliga transporter

Pålitliga transporter är en förutsättning för att ett samhälle ska kunna fungera. För att kunna transportera människor, varor och tjänster från en plats till en annan måste transportinfrastruktur byggas. På sin mest grundläggande nivå omfattar transportinfrastrukturen vägar och stigar för fotgängare, djur eller fordon, sjöfartskanaler genom vattendrag, järnvägar och landningsbanor för snabbare transporter.

I den moderna världen innebär tillförlitliga transporter bra transporter med bil, lastbil eller buss tillsammans med lämplig transportinfrastruktur. Även om gångvägar kan fungera bra i små byar där alla känner varandra räcker de inte till för större befolkningsgrupper som behöver snabba transporter över längre sträckor. De flesta regioner har idag både vägar i alla väder och järnvägar som förbinder de större städerna inom deras gränser med motorvägar som korsar dem. Den transportinfrastruktur som vi ser omkring oss idag har utvecklats under hundratals år och var ofta den första transportinfrastrukturen som byggdes av utvecklingsländerna.

I dag står transportinfrastrukturen högt på den politiska dagordningen eftersom tillväxt och välstånd endast kan uppnås om transporter gör att människor snabbt och tillförlitligt kan ta sig till sitt arbete eller sin marknad. Länder som har gjort stora investeringar i transportinfrastruktur, t.ex. Kina, Tyskland och Japan, upplever en stark ekonomisk tillväxt eftersom de har förbättrat transportförbindelserna mellan större städer.

Däremot kan afrikanska länder som Nigeria utan tillförlitliga transportförbindelser för vattenvägar, vägar och järnvägar inte växa eftersom handeln inte kan nå små lokala marknader utanför de större städerna, vilket skadar produktiviteten. Företagen kan inte effektivt flytta varor från plats till plats, vilket innebär att det inte finns något sätt att dra nytta av stordriftsfördelar. Dåliga transporter infrastrukturen innebär också att transportkostnaderna är för höga för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga, vilket minskar antalet arbetstillfällen i arbetsintensiva branscher.

Detta var några ord från mig här borta i Täby till er alla runt om i landet, hoppas ni gillade inlägget!

Kommentarer är stängda.